Lördag 7 oktober, kl 13.00–16.00, på Stortoget.

Då finns vi där tillsammans med våra återförsäljare och svara på dina frågor om enskilt avloppinfiltration, markbädd och självklart om våra minireningsverk Ecobox.

Välkomna!