Avloppssystem

Avloppssystem

Avloppssystem är de anordningar i en fastighet som tar hand om avloppsvattnet. Man brukar dela upp avloppsvattnet i dagvatten och spillvatten. Dagvatten är sådant vatten som uppstår i den omgivande miljön, som regnvatten och smält snö. Spillvatten är det vatten som används i hushållet och där skiljer man på svartvatten som spolas ut från toaletter och gråvatten som kommer från bad (eller dusch), diskning och tvätt. Gråvatten brukar även kallas BDT-vatten eller BDT-avlopp. Avloppssystem delas in i två system, eftersom spillvatten och regnvatten skiljs åt.

Många villor, liksom en hel del fritidshus, ligger tillräckligt nära ett kommunalt vatten- och avloppsverk för att bli anslutna till det ledningsnät som kommunen sköter. Övriga fastigheter har det som kallas enskilt avlopp. Det ställs stora krav på hur ett sånt ska vara utformat, eftersom det finns en vattenlag som ska skydda våra vattendrag från föroreningar, och skapa en säker och ren miljö för alla.

Det är viktigt att man inte utsätter andra för hälsofara, men det är även viktigt att exempelvis ingen obehaglig lukt uppstår. Så vid varje förändring av avloppssystem måste man nästan alltid söka bygglov hos kommunen. Våra återförsäljare har lång erfarenhet och hjälper självklart till med detta.