Trekammarbrunn

Trekammarbrunn

Vi får ofta frågan om en trekammarbrunn räcker för att rena avlopp. Svaret är nej. En traditionell trekammarbrunn, (innehåller vanligtvis tre kammare i varierande storlek), uppfyller bara delvis kraven på godkänd rening av hushållets blandade avloppsvatten,  (bad, tvätt, disk & WC). Principen är att grövre partiklar ska fastna i kamrarna medan vattnet rinner igenom systemet.

Trekammarbrunn är en utav flera avloppstekniker som inte klarar av att rena smutsvattnet från hälsovådliga föroreningar som löser sig i vatten. Konsekvensen blir att förorenat avloppsvatten hamnar i närliggande floder, marker och även i grundvatten. En trekammarbrunn uppfyller alltså inte Naturvårdsverkets högt ställda funktionskrav, utan enligt lagen behövs någon ytterligare godkänd rening efter avskiljningen av slam.

Har du en trekammarbrunn som du behöver byta ut?

Kontakta oss på 0927 775 75 så ser vi till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Tänk på följande:

  • En trekammarbrunn avskiljer endast slammet i blandat avloppsvatten.
  • Trekammarbrunnar uppfyller inte Naturvårdsverkets krav på rening. Enligt lag behövs ytterligare reningssteg.
  • För att få ett godkänt avloppssystem måste trekammarbrunnar kompletteras med efterföljande reningssteg.