Vad är en Trekammarbrunn?

En trekammarbrunn är en traditionell form av avloppshantering som används för att preliminärt rena hushållets blandade avloppsvatten, som inkluderar vatten från bad, tvätt, disk och WC.

Systemet består av tre separata kammare som är designade för att avskilja de fastare partiklarna från avloppsvattnet.

Vattnet passerar genom dessa kammare där de större partiklarna sedimenterar och minskar mängden fast material som fortsätter genom systemet.

Begränsningar med trekammarbrunnar

Vi får ofta frågan om en trekammarbrunn räcker för att rena avlopp. Svaret är nej.

En trekammarbrunn uppfyller bara delvis kraven på godkänd rening av hushållets blandade avloppsvatten, (bad, tvätt, disk & WC).

Klarar inte Naturvårdsverkets krav

Endast en Trekammarbrunn klarar inte av att rena avloppsvattnet från hälsovådliga föroreningar som löser sig i vatten. Konsekvensen blir att förorenat avloppsvatten hamnar i närmiljön, d v s närliggande åar, bäckar, älvar, marker och även i grundvatten.

Dessa föroreningar/näringsämnen riskerar sedan att transporteras långa sträckor och i förlängningen hela vägen till ”ett av världens mest förorenade hav, Östersjön (källa: Naturvårdsföreningen).

En trekammarbrunn uppfyller alltså inte Naturvårdsverkets högt ställda funktionskrav, utan enligt lagen krävs någon ytterligare godkänd rening efter avskiljningen av slam.

Funktionen för Slamavskiljning/Trekammarbrunn kan integreras i Minireningsverk där man då slipper en separat produkt för att särskilja de fasta partiklarna.

Ersätt din gamla Trekammarbrunn

Har du en trekammarbrunn som du behöver byta ut?

Kontakta oss på 0927 775 75 så ser vi till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar en Trekammarbrunn?

  1. Första kammaren: Här samlas det inkommande avloppsvattnet och de tyngsta partiklarna sedimenterar till botten som bottenslam.
  2. Andra kammaren: Vattnet rinner vidare till den andra kammaren där ytterligare sedimentering sker. Här avskiljs mer flytslam.
  3. Tredje kammaren: I den sista kammaren sker den slutliga avskiljningen av partiklar innan vattnet leds ut via ett t-rör till en infiltrationsbädd eller markbädd för ytterligare rening.

Vanliga frågor

Hur vet jag om min trekammarbrunn fungerar?

En avloppsentreprenör kan inspektera och bedöma om din befintliga slamavskiljare är i fullgott skick eller om den behöver åtgärdas.

Vad händer om trekammarbrunnen inte fungerar som den ska?

Om trekammarbrunnen inte fungerar korrekt kan det leda till slamflykt, vilket kan orsaka stopp i systemet och försämra reningsfunktionen.

Vill du uppgradera ditt gamla avlopp?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig avloppslösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!