Miljövänliga Minireningsverk​

Avloppsrening för svenska hushåll

Våra svensktillverkade och närproducerade minireningsverk blir mer och mer efterfrågade vilket vi uppskattar; Svenskt vatten ska ju behandlas med svenska produkter. Som en av ytterst få svenska tillverkare av minireningsverk kan vi tack vare effektiva processer och duktiga medarbetare hålla en prisnivå som är mycket konkurrenskraftigt jämfört med produkter tillverkade i andra länder.

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad.

Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Kontakta oss här

Minireningsverk för fritidshus & villa

Minireningsverk Ecobox Small

Ecobox Small

Ecobox Small är ett komplett, miljövänligt och kretsloppsanpassat minireningsverk som hanterar allt avlopp från ett hushåll (WC-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel.

Minireningsverk Ecobox BDT

Ecobox BDT

Ecobox BDT framtaget för enskilda hushåll som behöver rena vattnet men inte har vattentoalett. Det är lättskött, miljövänligt och tillräckligt litet och smidigt för att enkelt placeras vid villor och fritidshus på fastlandet och i skärgården. 

Minireningsverk Ecobox EC

Ecobox EC

Med Ecobox EC-1 får du ett system som renar allt avloppsvatten från ett hushåll (WC-, bad-, disk- och tvättvatten), utan tillsatser av fällningskemikalier.

 • Fri från kemikalier

  Vi är det kemikaliefria originalet då alla våra minireningsverk är kemikaliefria sedan 2010 och finns idag installerade i hela Sverige. Vi har också produkter som erbjuder kretslopp och integrerad bakterierening för att värna din närmiljö

 • Hög driftsäkerhet

  Ecobox Small är tillverkad i HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

 • Enkel att äga

  Avloppsrening ska vara enkel och våra robusta minireningsverk tillsammans med marknadens billigaste serviceavtal gör det enkelt för dig som Ecobox-ägare. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra processer och anpassa dessa till kommunernas krav på enskilda avlopp så att ditt ägande blir enkelt.

 • Kretslopp

  En högaktuell fråga idag och vi har erbjudit produkter som stödjer ett fosforkretslopp sedan 2010. Idag behöver vi inte förklara behovet av kretslopp

Kemikaliefria minireningsverk

Redan 2010 tog vi ett strategiskt beslut om att erbjuda kemikaliefria produkter som så långt det är möjligt också är kretsloppsanpassade.

Vi har sedan dess erbjudit en kemikaliefri produktserie av minireningsverk, tillverkad i miljövänlig HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) där vi tack vare vårt passiva fosforfilter undviker känslig teknik och samtidigt skapar ett unikt, fungerande fosforkretslopp.

Med vår lösning kan du som fastighetsägare ge ett tillskott till en fungerande svensk fosforproduktion där fosforn som uppsamlas från ditt avloppsvatten är råvaran. Vi tycker att det är elegant!

Minireningsverk för BDT

Ett annat exempel vi vill lyfta fram är vår produktserie för gråvatten (Bad, Disk och Tvätt). En produkt där den minsta versionen renar allt ditt gråvatten från ett hushåll. Typiskt när du föredrar att ha en torr toalett istället för WC, alternativt om du väljer en sluten tank för WC-vattnet. Ecobox BDT är lättplacerad tack vare att den kompakt och lågbyggd och där robustheten är oöverträffad.

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

ECOBOX
Det självklara valet för husägare

Vad är Minireningsverk?

Det korta svaret är att det är ett litet avloppsreningsverk, anpassat för mindre mängder avloppsvatten. Minireningsverk är i regel anpassade för att rena avloppsvatten från hushåll (såväl permanentboende som fritidshus). Hushållsavlopp innebär bad-, disk-, tvätt- och WC-vatten (gråvatten och svartvatten).

En paketerad avloppslösning

Minireningsverk är en ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar. Med detta menas att alla minireningsverk går att verifiera med avseende på funktionen. Detta i motsats till markbaserade lösningar (infiltrationer och markbäddar) som tar emot ett slamavskilt vatten från en slamavskiljare/trekammarbrunn och där den anlagda bädden tillsammans med den underliggande marken förväntas klara av att rena vattnet men där funktionen inte går att verifiera, inte ens i en nylagd bädd.

Godkända minireningsverk

Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess som görs av ett oberoende testinstitut. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

I och med att minireningsverk grävs ner i marken och har ett definierat inlopp och utlopp är de avsevärt mycket mindre känsliga för markens beskaffenhet. Detta i jämförelse med markbaserade anläggningar som kräver en noggrann analys av grundvattennivåer, markens beskaffenhet (såsom lera, morän, sand etc) samt vattenströmningsriktningar. Minireningsverk är också avsevärt mindre påverkade av väderhändelser som häftigt regn och extrem kyla.

Service till minireningsverk

Viktigt att tänka på vid val av minireningsverk är att det finns en effektiv serviceorganisation knuten till minireningsverket. Ett minireningsverk ska fungera dag ut och dag in i decennier och för att åstadkomma detta krävs en regelbunden översyn då alla avloppslösningar, även markbaserade lösningar och kommunala reningsverk, är beroende av en effektiv biologisk rening som görs av levande bakterier och mikroorganismer som måste värnas.

Vi rekommenderar därför att titta på medlemmarna i MRV, Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, www.mrv.nu. Medlemmarna i MRV har varit etablerade i Sverige i minst tre år med tillhörande serviceorganisationer i hela landet.

Är du intresserad?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!