Tvåkammarbrunn

Tvåkammarbrunn

En tvåkammarbrunn är en mycket enkel typ av avloppslösning som inte brukar räcka till för de flesta hushåll med enskilda avlopp. Men tvåkammarbrunnar fungerar om BDT-vatten är det enda som avloppet ska hantera. BDT står för bad, disk och tvätt. Om du har ett hus där du bara använder vatten för att duscha, diska och tvätta, och inte har WC utan en annan typ av toalettlösning där inget avloppsvatten uppstår, så godkänner kommunen fortfarande att du bara har en tvåkammarbrunn.

Men så fort du börjar fundera på WC, så ska du ta med i beräkningen att du måste anlägga någon annan typ av avloppslösning som fyller dagens krav på rening, som exempelvis ett minireningsverkmarkbädd eller infiltrationsanläggning. Vilka avloppstekniker som kan fungera påverkas av bland annat markförhållanden. Det är av miljöskäl som kraven har skärpts, och många hushåll har redan skaffat nya lösningar.

Om du vill ha ett alternativ till tvåkammarbrunn som renar BDT-vatten bättre, så finns Ecobox BDT – en praktisk modell för alla som inte har vattentoalett.