Kretslopp

Illustration vattens kretslopp

Förändring av väder och klimat skapar nya förutsättningar för vattentillgången i Sverige.  Vi har lösningen.

Ecobox minireningsverk har länge renat avloppsvatten i enskilda avlopp. I vår ambition att leverera Sveriges bästa avlopp har vi sett ett tydligt ett behov av att även ta hand om vårt regnvatten. Nederbörden har ändrat karaktär. Det grundvatten vi alltid har tagit för givet finns inte längre tillgängligt på samma pålitliga sätt.

Flera kommuner i Sverige tvingas redan idag till bevattningsförbud hela sommaren. Vi förutspår att denna grundvattenbrist tyvärr kommer att drabba allt fler kommuner i allt större delar av Sverige. Många kommuner tvingas redan idag till omfattande klimatförberedelser för att skademinimera konsekvenserna av den förändrade nederbörden. Det gäller såväl tillgången till grundvatten som de skador häftiga skyfall ger upphov till.

Ecobox regnvattentank är lösningen

I stället för att låta värdefullt regnvatten gå till spillo kan vi dra nytta av det. Fånga upp regnvattnet och led bort överskottet vid häftiga skyfall. Det minskar belastningen på grundvattenuttaget och sparar det till dricksvatten. Därför är det klokt att investera i regnvattenåtervinning.

Med regnvattenuppsamling och återvinning av regn­vattnet bidrar du till en sund resurshållning av regn­vattnet. Du kan åtnjuta regnvattnet för dina blomrabatter, grönsaks­odlingar och gräsmatta. Även poolfyllning och åter­vinning till WC gör du såklart med regnvatten i stället för att utnyttja det värdefulla dricksvattnet för dessa ändamål.

Miljösmart

Ecobox regnvattentankar har som minsta volym 3000 liter. Det ger ett rejält magasin med regnvatten att återvinna.
Sist men inte minst – Ecobox regnvattentankar tillverkas i Övertorneå av vår duktiga personal. Vi tycker att svenskt regnvatten skall hanteras av svensktillverkade produkter.
Det är klokt, modernt och miljövänligt