Ecobox Modular 52, 75 & 100

Ecobox Modular serien är vad den heter – modulär, d v s större flexibla reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för byar, samfälligheter och campingar på samma kemikaliefria, robusta vis. Vi har idag produkter för upp till 52, 75 respektive 100 personer.

Ecobox Modular serien använder inga kemikalier eller känsliga reglersystem med givare eller känslig doseringsteknik under själva reningsprocessen. Detta tillsammans med ett fosforkretslopp gör tekniken väldigt miljöanpassad på landsbygden.

Anläggningar i denna storlek har i regel specifika krav i någon form till exempel en blandning av boende, restaurangkök, punktbelastning, säsongsbelastning eller ett väldigt blandat avlopp från olika källor. Men då de specifika behoven kan variera väldigt mycket för avloppsanläggningar av denna storlek kan Ecobox Modular behöva kompletteras med andra produkter eller så kan ett delflöde behöva separeras på grund av ett starkt avvikande avlopp.

Oavsett ditt behov så hjälper vi till med att hitta kapacitetsberäkna och hitta en effektiv lösning för ditt specifika behov.

Modular 52
 • Fri från kemikalier

  Vi är det kemikaliefria originalet då alla våra minireningsverk är kemikaliefria sedan 2010 och finns idag installerade i hela Sverige. Vi har också produkter som erbjuder kretslopp och integrerad bakterierening för att värna din närmiljö

 • Hög driftsäkerhet

  Ecobox Modular är tillverkad i HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

 • Enkel att äga

  Avloppsrening ska vara enkel och våra robusta minireningsverk tillsammans med marknadens billigaste serviceavtal gör det enkelt för dig som Ecobox-ägare. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra processer och anpassa dessa till kommunernas krav på enskilda avlopp så att ditt ägande blir enkelt.

 • Kretslopp

  En högaktuell fråga idag och vi har erbjudit produkter som stödjer ett fosforkretslopp sedan 2010. Idag behöver vi inte förklara behovet av kretslopp

ECOBOX MODULAR 52 & 75

För samfälligheter och campingar
Är du intresserad?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!