Slamtömning

Slamtömning generellt innebär att alla avloppstankar som septitankar (slutna tankar), slamavskiljare (två- eller trekammarbrunnar), minireningsverk mm regelbundet töms på det slam som samlats i dem. Slamtömning utförs i kommunens regi som tar ut en avgift för detta.

Hur ofta en tank behöver slamtömmas beror på hur många som bor i hushållet, om avloppet används året runt eller säsongsvis, och andra variabler som t.ex. tankens storlek. Har du en sluten tank är det viktigt att ha ett nivålarm, så att man blir uppmärksammad på om tanken blir full innan det är dags för en schemalagd slamsugning. Då får man beställa en extra slamtömning.

Kommunalt ansvar för slamtömning

I och med att slamtömning är ett kommunalt ansvar innebär det också att kommunernas rutiner kan skilja sig åt, både vad gäller slamtömningsteknik, tömningsfrekvens, spolning, återfyllning, abonnemang, volymer, kostnader mm. Det vanligaste är dock att kommunerna har en basrutin för en årlig slamtömning som görs abonnemangsvis. Utöver den basrutinen erbjuds olika kompletterande alternativ.

Slamtömning sker naturligtvis även i minireningsverk och eftersom minireningsverk har väldigt olika konstruktioner som kräver olika typer av handgrepp/förberedelser/teknik inför slamtömningen brukar en slamtömningsinstruktion vara hett efterfrågad av slamtömningsorganisationerna i kommunerna.

Så även för Ecobox. Du hittar slamtömningsinstruktionen till ditt verk här. Det vi har kompletterat alla våra produkter med är klisterlappar som sitter på respektive anläggning där det står ”TÖM HÄR”. En slamtömmare kan alltså stoppa ner slangen vid klistermärket och tömma det fack som slangen stoppats ner i och därmed har slamtömmaren utfört en korrekt slamtömning.

Vi kräver inte heller några särskilda förberedelser inför en slamtömning vilket innebär att det är enkelt att göra rätt även om slamtömmaren har glömt slamtömningsinstruktionen hemma. Detta tillsammans med vårt stora lock som ger en bra överblick av anläggningen ger oss kontinuerligt mycket positiv återkoppling från slamtömmare runt om i landet.

Klisterlapparna är försäkring för att en korrekt slamtömning görs. I slamtömningsinstruktionen finns det kompletterande information som ger dig som fastighetsägare möjlighet att optimera och/eller förenkla slamtömningen.  

Varför bör man inte återfylla med slamvattnet?

Några få kommuner genomför slamtömning med en slamavvattningsbil. Det är i grunden en god tanke att inte transportera bort vatten från anläggningen utan endast ta slammet.

Tyvärr främjar inte den slamavvattningstekniken avloppsanläggningen. För att åstadkomma slamavvattningen tillsätter man ett flockningsmedel till vattnet och blandar in flockningsmedlet för att slammet snabbt ska sedimentera och därefter pumpa tillbaka det slamavvattnade vattnet.

Flockningsmedlet är en kemikalie som påverkar reningen negativt plus att det returnerade vattnet innehåller mängder med små, små partiklar som påverkar reningen i anläggningen negativt. För markbaserade anläggningar riskerar dessa små partiklar till och med att sätta igen infiltrationen/efterpoleringen.

I våra tester ser vi att en Ecobox kommer att hämta sig efter en sådan slamtömning men det kommer också under en period belastas av en negativt påverkad rening vilket gör att vi avråder från denna slamtömningsteknik. 2-facks tömning och deltömning är två andra tömningstekniker som vi anser fungera bra. Hör med er kommun vilken/vilka slamtömningstekniker som erbjuds.

Var hittar man Ecobox-ID-nr?

På det stora locket.

Var beställer jag mitt nya fosforfilter/filtersäck?

Hos Polonite Nordic AB på info@polonite.se eller 08-520 279 79

Ska mitt verk återfyllas med vatten efter slamtömning?

Ja, fyll i tredje slamfacket tills nivån är minst 75% 

Kan jag använda havs-, regn- eller sjövatten för att återfylla verket?

Ja men havsvatten endast från Östersjön, således inte Västkusten.

Är det ok att använda en slamavvattningsbil vid slamtömning?

Undvik denna tömningsteknik. Vi ser det som en riskabel tömningsteknik. Tekniken innebär att flockningsmedel returneras till anläggningen och vi har i fälttester sett att kvaliteten på det returnerade vattnet är att beteckna som dålig. Anläggningen kommer att ”hämta sig” med tiden men det kommer att vara en mer eller mindre lång period där slamtömningen påverkar anläggningen negativt.

Vad gäller vid deltömning?

Deltömning och tvåfackstömning fungerar bra.

Måste jag starta om vid strömavbrott?

Nej. Den startar om av sig själv.

Mitt verk larmar för high eller low pressure. Vad ska jag göra?

Du kan återställa larmet själv. Följ instruktionen som finns HÄR.

Min luftpump fungerar inte.

Kontakta serviceavdelningen på service@ecot.se eller 0927-775 75

Vad kan man spola ner i sitt avlopp?

Det som kommer från kroppen, toapapper, dusch- och tvättmedel. Kom ihåg att torka ur stekpannan innan disk och använd miljömärkta kemikalier. Läs mer HÄR.