Byta fosforfilter

Fosforfiltret behöver bytas när det är mättat på fosfor. Fosforfiltret är ett naturmaterial som är bra på att fånga fosfor. Det fungerar så att det har 100% fosforrening när materialet är nytt och där fosforreningen mycket sakta avtar tills det till slut når tröskelvärdet för hur mycket fosfor som får släppas ut, för närvarande krävs 70% alternativt 90% beroende på om anläggningen står på en normal eller hög skyddsnivå.

Hur lång tid filtret är verksamt beror på många faktorer och speciellt mängden avloppsvatten som belastar filtret samt vattenkvaliteten. Och det går inte att avgöra i förväg hur lång tid det tar för filtret att bli mättat. För ett hushåll kan man anta ett ”väntevärde” på 3 år. Vi ser dock i vår uppföljning att medellivslängden är längre än tre år och för ett fritidsboende kan livslängden bli väldigt lång.

Som vanligt för avlopp gäller att ett varsamt nyttjande ger en längre livslängd, vilket betyder att man följer våra rekommendationer för vad som spolas ner i avloppet.

Ett serviceavtal är det bästa sättet att försäkra sig om att man byter filter först när det är dags (det vill säga när det är mättat). Vi kontrollerar alltid PH-värde och fosforhalt vid lägre pH-värden. I serviceprotokollet får du besked om när det börjar bli dags att byta fosforfilter. 

När det är dags så beställer du enkelt ditt filter hos Polonite Nordic AB genom att skicka epost till info@polonite.se eller ringa 08-520 279 79. Polonite Nordic hjälper i samråd med kommunen till med att säkerställa kretsloppsutnyttjandet av ditt fosforfilter.

Mer info om fosforfilter finns här www.polonite.se

Var hittar man Ecobox-ID-nr?

På det stora locket.

Var beställer jag mitt nya fosforfilter/filtersäck?

Hos Polonite Nordic AB på info@polonite.se eller 08-520 279 79

Ska mitt verk återfyllas med vatten efter slamtömning?

Ja, fyll i tredje slamfacket tills nivån är minst 75% 

Kan jag använda havs-, regn- eller sjövatten för att återfylla verket?

Ja men havsvatten endast från Östersjön, således inte Västkusten.

Är det ok att använda en slamavvattningsbil vid slamtömning?

Undvik denna tömningsteknik. Vi ser det som en riskabel tömningsteknik. Tekniken innebär att flockningsmedel returneras till anläggningen och vi har i fälttester sett att kvaliteten på det returnerade vattnet är att beteckna som dålig. Anläggningen kommer att ”hämta sig” med tiden men det kommer att vara en mer eller mindre lång period där slamtömningen påverkar anläggningen negativt.

Vad gäller vid deltömning?

Deltömning och tvåfackstömning fungerar bra.

Måste jag starta om vid strömavbrott?

Nej. Den startar om av sig själv.

Mitt verk larmar för high eller low pressure. Vad ska jag göra?

Du kan återställa larmet själv. Följ instruktionen som finns HÄR.

Min luftpump fungerar inte.

Kontakta serviceavdelningen på service@ecot.se eller 0927-775 75

Vad kan man spola ner i sitt avlopp?

Det som kommer från kroppen, toapapper, dusch- och tvättmedel. Kom ihåg att torka ur stekpannan innan disk och använd miljömärkta kemikalier. Läs mer HÄR.