Filmer

Vi presenterar flera filmer med syfte att du som kund bättre ska få veta hur det hela går till. Du får se hur Ecobox kommer på plats och en förklaring på hur verket renar ditt avloppsvatten. Dessutom information om visst förarbete som krävs, bland annat en ansökan hos kommunen. Men först en film om smart kretslopp med Ecobox…

Kretslopp med Ecobox
Ecobox ger dig allt du behöver för en modern vattenhantering i såväl villa som fritidsboende. Spara ditt dricksvatten genom att samla allt regnvatten från taket i en tank som du sedan använder för vattna gräsmattan, trädgårdslandet och återanvänder till din WC.

Rena spillvattnet från hushållet med en robust, miljövänlig avloppsläggning där du kan välja teknisk lösning.

Ecobox produktportfölj erbjuder dricksvattenbesparing och en miljövänlig, kretsloppsanpassad avloppsrening, Svensktillverkat och klimatsmart!

När du har investerat i miljön med ett ekologiskt minireningsverk.

Hur kommer det på plats?

Här berättar vi om hur Ecobox fungerar helt kemikaliefritt.

Processen från avloppsvatten till rent badvatten.

Här är ett exempel hur en av våra återförsäljare hjälper Ecoboxkunderna med ansökningar.

Det kan fungera annorlunda i just din kommun.