Optimera din Ecobox med ett tryggt Serviceavtal

Är du säker på att din Ecobox fungerar optimalt? Med vårt serviceavtal kan du vara trygg i vetskapen att din avloppsrening är effektiv och miljövänlig. Som Ecoboxägare är det viktigt att förstå hur användningen påverkar reningen. Vanliga aktiviteter, som att tvätta penslar eller hälla frityrolja i avloppet, kan minska anläggningens effektivitet.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss säkrar du regelbunden och professionell tillsyn av din Ecobox. Vårt avtal inkluderar:

  • Regelbundna fysiska besök: Vi gör en noggrann genomgång av din anläggning, byter slitdelar vid behov och säkerställer att din avloppsrening fungerar problemfritt.
  • Support när du behöver det: Oavsett dina frågor, stora som små, erbjuder vi support via telefon och e-post.
  • Flexibla servicebesök: Du behöver inte vara hemma vid besöken, men vi uppskattar information om särskilda förhållanden på din fastighet.

Vårt serviceavtal är även ett svar på de allt striktare krav som många kommuner ställer, inklusive regelbunden service och årlig provtagning för att uppfylla miljötillstånden. Vi hanterar allt detta för dig, så att du kan vara lugn.

Vårt avtal är flexibelt – det finns ingen bindningstid, och du kan säga upp det när som helst. Dessutom, om du har speciella behov, som ackrediterad provtagning, kan vi anpassa avtalet efter dessa.

Ta kontroll över din avloppsrening idag. Kontakta oss enkelt via formuläret här bredvid, e-post till service@ecot.se eller ring oss på 0927-775 75 för att teckna ditt serviceavtal. Kom ihåg att uppdatera oss om eventuella adressändringar eller ändrade kontaktuppgifter.

Gör ett smart val för din Ecobox – teckna ett serviceavtal med oss redan idag!

Varför behöver jag ett serviceavtal?

Som Ecoboxägare vet du att reningsgraden i din anläggning är hög och att din miljöpåverkan är minimal. Men reningen kan påverkas av användningen, en kritisk del i varje avloppsanläggning såväl i enskilda avlopp som i kommunala reningsverk. Därför är en försiktig användning en bra försäkring, där starka kemikalier och stora mängder fett (som frityrolja) skall undvikas.

Ett serviceavtal är det bästa sättet att försäkra sig om en problemfri avloppsrening. I våra serviceavtal ingår fysiskt besök där vi gör en genomgång av din anläggning, byter slitdelar och gör justeringar vid behov. Efter ett servicebesök fungerar din anläggning som den ska, undantaget om någon åtgärd avkrävs dig som anläggningsägare, till exempel slamtömning, spolning eller filterbyte.

Efter servicebesöket får ni ett protokoll som meddelar status på er Ecobox och om åtgärder från din sida krävs dokumenteras i det protokollet. Ni får naturligtvis support per telefon och e-post för alla era frågor kring ert avlopp.

Du behöver inte vara hemma och passa några tider vid servicebesöket, däremot är det värdefullt för oss om ni meddelar om det råder speciella förhållanden på er tomt. Har ni lösa hundar, vägbom, lås eller andra hinder som är bra för oss att veta om. Är det en sommarstuga med slamtömning vid en speciell tidpunkt på året? Krävs sjötransport?

Många kommuner kräver idag regelbunden service som en del i miljötillståndet för avloppsanläggningen. En del kommuner kräver även en regelbunden (ibland årlig) provtagning för att säkerställa att miljöbestämmelserna efterlevs. Därför är det viktigt att läsa tillståndet noggrant och vidta de löpande åtgärder som stipuleras i tillståndet.

Självklart hjälper vi till med att tolka tillståndet. Som exempel kan vi vid servicebesöket erbjuda en subventionerad provtagning för prover som skall analyseras vid ett ackrediterat laboratorium. Teckna ett separat avtal för detta så får du hela provtagningen genomförd och ett provtagningsresultat skickas till dig samtidigt som du får ditt serviceprotokoll. Det ska vara enkelt att ha ett enskilt avlopp.

Du kontaktar oss via formuläret här nedanför, via epost till service@ecot.se eller via telefon 0927-775 75 om du behöver ändra något eller har några frågor om ditt avtal.

Kom ihåg att meddela oss om adressändring eller ändrade kontaktuppgifter.

  • (Sexsiffrigt nummer som finns på verkets lock.)