Minireningsverk

Våra svensktillverkade minireningsverk är den smart lösningen för avloppsrening. Minireningsverken har allt i en och samma enhet, den har dessutom biologisk rening. Ecobox Small är anpassat för ett hushåll, men vi har flera storlekar på våra minireningsverk. Vårt minsta är anpassat för BDT, bad-, disk- och tvättvatten. Alla våra minireningsverk är hållbara, lättskötta och lättplacerade. Våra återförsäljare hjälper till med helentreprenad, fyll i här till höger så kontaktar vi er.

Minireningsverk

Vi får ofta frågan – Vad är ett minireningsverk? Det korta svaret är att det är ett litet avloppsreningsverk, anpassat för mindre mängder avloppsvatten. Minireningsverk är i regel anpassade för att rena avloppsvatten från fastigheter (såväl permanentboende som fritidshus) med hushållsavlopp, det vill säga bad-, disk-, tvätt- och WC-vatten (gråvatten och svartvatten).

Minireningsverk är en ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar. Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

I och med att minireningsverk grävs ner i marken och har ett definierat inlopp och utlopp är de avsevärt mycket mindre känsliga för markens beskaffenhet. Detta i jämförelse med markbaserade anläggningar som kräver en noggrann analys av grundvattennivåer, markens beskaffenhet samt vattenströmningsriktningar.

Viktigt att tänka på är att det finns en effektiv serviceorganisation knuten till minireningsverket. Ett minireningsverk ska fungera dag ut och dag in i decennier och för att åstadkomma det krävs en regelbunden översyn. Vi rekommenderar därför att titta på medlemmarna i MRV, Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, www.mrv.nu. Medlemmarna i MRV har varit etablerade i Sverige i minst tre år med tillhörande serviceorganisationer i hela landet.

Våra minireningsverk perfekt för ett eller flera hushåll

Våra minireningsverk är kompletta avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen är att det är ett system som inte behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Vår produkt Ecobox Small klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modeller.

Våra minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Minireningsverken är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Minireningsverken är tillverkade av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Inuti verket finns inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Vad kostar det att installera ett minireningsverk?

Ett minireningsverk för en fastighet kostar ca 40.000–120.000 kronor beroende på vilken funktionalitet som efterfrågas/krävs. Om en större anläggning väljs blir kostnaden i regel lägre per fastighet men gräv- och installationskostnaden kan då bli något större. Denna kostnad är svår att skatta och kan variera beroende på avståndet till fastigheten, markens beskaffenhet (t ex lera och/eller berg), avståndet till sjöar/vattendrag som kan ställa krav på placeringar av både anläggning samt utsläppspunkt. Det är således svårt att ge ett generellt kostnadsestimat för ett minireningsverk, men någonstans i spannet 100.000–200.000 kronor säger vår erfarenhet. Arbetskostnaden för att installera ett minireningsverk är ROT-berättigat.