Ecobox Small

Vårt minsta minireningsverk, Ecobox Small, är utvecklad för ett hantera allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) från ett hushåll, d v s fem personer som är permanentboende. Den kompakta ”allt-i-ett” designen gör Ecobox Small lättplacerad och är uppskattad bland entreprenörer för den enkla installationen. Det gör Ecobox Small till ett utmärkt val för villor och fritidshus; Hög rening, enkel installation, minimalt underhåll och en rikstäckande support- och serviceorganisation.

Ecobox Small – Perfekt för permanent hushåll och fritidsboende

Ecobox Small är en för branschen lågbyggd produkt som inte behöver grävas om likt markbaserade lösningar. All funktionalitet finns integrerad i en enhet som erbjuder en hög rening med avseende på både miljö och hälsa. Allt för att värna närmiljön. Med vår fosforfilterbaserade teknik, utan kemikalier, undviker vi mycket av den känsliga teknik som annars krävs för att åstadkomma en hög rening.

Ecobox Small är baserad på väl beprövade komponenter och teknik som gör den okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För fritidsboende ger Ecobox full rening från dag ett även efter lång frånvaro från fritidshuset.

För att säkerställa kvaliteten har verket testats och godkänts av Europas mest välrenommerade, ackrediterade testinstitut i tyska Aachen i enlighet med den Europeiska harmoniserade standarden för enskilda avlopp enligt EN12566-3.

ecobox minireningsverk 300x269 1
 • Fri från kemikalier

  Vi är det kemikaliefria originalet då alla våra minireningsverk är kemikaliefria sedan 2010 och finns idag installerade i hela Sverige. Vi har också produkter som erbjuder kretslopp och integrerad bakterierening för att värna din närmiljö

 • Hög driftsäkerhet

  Ecobox Small är tillverkad i HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

 • Enkel att äga

  Avloppsrening ska vara enkel och våra robusta minireningsverk tillsammans med marknadens billigaste serviceavtal gör det enkelt för dig som Ecobox-ägare. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra processer och anpassa dessa till kommunernas krav på enskilda avlopp så att ditt ägande blir enkelt.

 • Kretslopp

  En högaktuell fråga idag och vi har erbjudit produkter som stödjer ett fosforkretslopp sedan 2010. Idag behöver vi inte förklara behovet av kretslopp

ECOBOX SMALL

Det självklara valet för husägare

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. I Ecobox Small är alla reningsstegen (mekanisk-, biologisk-, fosfor- samt bakterierening) integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringssteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för känslig teknik i kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten med avseende på e-coli bakterier inom ramen för ett EU-klassat badvatten och av samma kvalitet som badvattnet vid svenska insjöar.

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Ecobox Small är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Inuti verket finns inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Ecobox Small

Våra verk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,9%. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via luftpumpen som är placerad utanför den våta miljön. Anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd, även vid strömavbrott. Enkelt och effektivt.

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Ett Minireningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Ecobox Small fakta

1 hushåll (5 personer)
Installation kräver grävare och elektriker
Tillverkad i återvinningsbar HD-polyeten

Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav:

>90% BOD

>90% Fosfor

>50% Kväve

 • 99,9% bakterierening (högt smittskydd)
 • Höjd: 1235mm (botten till vattengång inlopp) 550 mm kant till lock, förhöjning med ytterligare 450 mm finns.
 • Diameter: 2300 mm
 • Tank: 300 kg
 • Fosforfilter: 500 kg
 • Anslutning: 230V
 • Effekt: 50 W
 • Energiförbrukning: 450 kWh/år
 • 3-års tillverkningsgaranti

När du köper en Ecobox så ingår ett fritt första servicebesök.

Är du intresserad?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!