Septitank

Septitank

Sluten avloppstank, septiktank eller septitank – det är olika benämningar på samma typ av system för uppsamling av avloppsvatten i en avloppstank. En sluten tank är i sig själv ingen godkänd avloppsrening, utan fungerar bara som uppsamlingsbehållare för toalettvatten i väntan på vidare rening.

För att den här typen av sluten avloppstank ska fungera bra, bör den helst bara anslutas till extremt snålspolande toaletter. Därför rekommenderas inte septitank för BDT-avlopp (bad, tvätt och diskvatten) från hushållet. Om man vill ha ett komplett avloppsreningssystem för allt hushållsavlopp och slippa tänka på alternativa lösningar, som dubbla system eller specialtoaletter, bör man titta närmare på våra minireningsverk, exempelvis Ecobox Small.

Tänk på följande:

  • Ett septitanksystem samlar endast upp fastighetens toalettvatten.
  • Du måste installera en separat reningsanläggning för att kunna behandla BDT-vattnet (bad, tvätt och disk). Dubbla system gör anläggningen dyr i drift med många tömningar.
  • En septitank, (sluten avloppstank), fungerar inte som permanent, godkänd avloppslösning.