Slamavskiljning

Slamavskiljning

Slamavskiljning är det steg i rening av avloppsvatten som filtrerar bort fasta partiklar. Den vanligaste typen av slamavskiljare har länge varit  trekammarbrunn. Men i dag kan man hitta modernare varianter av slamavskiljare som fungerar lika bra eller bättre.

Vid slamavskiljning fångas alltså grövre partiklar i avloppsvattnet upp, så att den fortsatta reningen inte stoppas av dessa partiklar. Mindre partiklar och andra föroreningar finns dock kvar, och därför krävs ytterligare reningssteg. Lagen är mycket tydlig på den punkten – enbart slamavskiljning godkänns inte som rening från ett enskilt avlopp.