Ecobox Small

Vi har två modeller av minireningsverk. Ecobox Small är vårt minsta, som passar utmärkt för enskilda hushåll. Det är enkelt och lättskött och tillräckligt litet och smidigt för att enkelt placeras vid villor och fritidshus.

Vi får ofta frågan – Vad är reningsverk? Det korta svaret är att det är ett litet avloppsreningsverk, anpassat för mindre mängder avloppsvatten. Ecobox är anpassade för att rena avloppsvatten från fastigheter (såväl permanentboende som fritidshus) med hushållsavlopp, d v s bad-, disk-, tvätt- och WC-vatten (gråvatten och svartvatten).

Reningsverk är en ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar. Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är våra produkter mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

I och med att verket grävs ner i marken och har ett definierat inlopp och utlopp är de avsevärt mycket mindre känsliga för markens beskaffenhet. Detta i jämförelse med markbaserade anläggningar som kräver en noggrann analys av grundvattennivåer, markens beskaffenhet samt vattenströmningsriktningar.

Viktigt att tänka på är att det finns en effektiv serviceorganisation knuten till reningsverket. Det ska fungera dag ut och dag in i decennier och för att åstadkomma det krävs en regelbunden översyn. Vi rekommenderar därför att titta på medlemmarna i MRV, Branschorganisationen för EN-godkända reningsverk, www.mrv.nu. Medlemmarna i MRV har varit etablerade i Sverige i minst tre år med tillhörande serviceorganisationer i hela landet.

Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som inte behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Ecobox small klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma reningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Våra verk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Ecobox Small är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Inuti verket finns inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Ladda ner Ecobox Small produktblad

Ecobox Small fakta

1 hushåll (5 personer)
Installation kräver grävare och elektriker
Tillverkad i återvinningsbar HD-polyeten

Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav:
>90% BOD
>90% Fosfor
>50% Kväve

99,99% bakterierening (högt smittskydd)
Höjd: 1400mm (botten till kant) 550 mm kant till lock, förlängning med ytterligare 600 mm finns.
Diameter: 2300 mm
Tank: 300 kg
Fosforfilter: 500 kg
Anslutning: 230VEffekt: 50 W
Energiförbrukning: 450 kWh/år
3-års tillverkningsgaranti
När du köper en Ecobox så ingår ett fritt första servicebesök.

Kontakta oss för aktuell prisuppgift

Ecobox Small minireningsverk för enskilda avlopp

Ecobox Small

 • CE-märkt
 • Fri från kemikalier
 • Ersätter trekammarbrunn
 • Ersätter infiltration och markbädd
 • Integrerad bakterierening
 • Kompakt yttre
 • Inga rörliga delar
 • All rening i samma enhet
 • Lätt att installera
 • Enkel att sköta
 • Hög driftsäkerhet
 • Flera decenniers livslängd
 • Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav
Ecobox small renar avloppet


Så här fungerar Ecobox

Installera

Kontakta oss