Personuppgiftspolicy

Inledning

Denna policy skapades av och för Skandinavisk Ecotech AB (Ecotech) behandling av personuppgifter till våra kunder. ”Skandinavisk Ecotech AB” är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift.

 

Syfte och mål

Ecotech säkerställer att kunders och samarbetspartners personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

 

Ändamål

Informationssyfte

Kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster på det sätt som kunden önskar.

Kunder

Kunna tillhandahålla service av produkt som omfattas av serviceavtal och skicka nödvändig information, t ex serviceprotokoll och faktura på det sätt som kunden önskar utefter på förhand specificerade valmöjligheter, t ex papper via post eller pdf via epost. Ecotech behöver också lagra aktuellt telefonnummer då serviceutföraren behöver komma i kontakt med kunden inför eller i samband med service.

Kunna tillhandahålla relevant information gällande köp av produkt som t ex offert, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura. Ecotech behöver i vissa fall även hantera ritningar, ansökningshandlingar enligt aktuell kommuns direktiv innehållande personuppgifter. Dessa sparas under projektets gång och avpersonifieras sedan och sparas i händelse av att det kan vara intressant i längre perspektiv angående information gällande installationen. Om det inte har ett framtida kunskapsbanksintresse så raderas den information som innehåller personuppgifter senast ett år efter avslutad affärsrelation.

Vi spar fastighetsägarens kontaktuppgifter under produktens förväntade livslängd i syfte att kunna tillhandahålla information av betydelse för ägaren av produkten.

Samtycke

Informationssyfte

I kontakt med Ecotech, i syfte att få information och erbjudanden gällande våra gällande produkter och tjänster, godkänner ni att Ecotech  hanterar och sparar de personuppgifter som lämnats av kontaktande person i någon av de forum vi tillhandahåller.

Kunder

Vid tecknande av serviceavtal med Ecotech godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i avtalet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid köp av produkter och/eller tjänster från Ecotech godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i samband med köpet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Lämna uppgifter till tredje part

Informationssyfte

Ecotech lämnar ut personuppgifter i de fall där vi har samarbetspartner så som återförsäljare alternativt ecoboxcenter. Deras uppgift är att kunna ge råd, tillhandahålla offert och/eller utföra försäljning, installation och uppstart i enlighet med av er kommunicerade önskemål. Vi och våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att kunna tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster.

Kunder

Ecotech lämnar ut serviceavtalskunders uppgifter i de fall där vi har samarbetspartner som har certifierade serviceutförare anlitade för att de ska kunna utföra service enligt ingått avtal. Våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att kunna ge serviceavtalskunden kvalitetssäkrad service.

Information som finns i fakturor lämnas till kontrakterad redovisnings-/revisionsbyrå. I de fall information om ROT-avdrag finns lämnas det också till Skatteverket. Register finns i separata molnbaserade servers. Inga uppgifter säljs eller på annat sätt används i annat syfte än att kunna tillhandahålla service och tjänster enligt avtal.

Ändring och utdrag ur register

Kunden är välkommen att när som helst kontakta Ecotech för att ändra uppgifter som vi har registrerat.

Radering

Ecotech raderar inaktuella personuppgifter, det som inte genererat en affär, senast efter 6 år.

Personuppgifter som rör fakturor sparas enligt bokföringslagen.

Frågor

Frågor gällande Ecotechs hantering av personuppgifter välkomnas via mail eller telefon. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.ecot.se

Omfattning

Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom Ecotech – strukturerade som ostrukturerade.

Policy antagen 2018-03-26

Ledningen på Skandinavisk Ecotech AB