BDT-avlopp

En stor, svart, rund plastkupol och ett mindre svart täckt rör dyker upp från marken i ett skogsområde med höga träd. Ett Ecobox BDT minireningsverk smälter subtilt in i den naturliga miljön. En sjö och ett picknickbord syns i bakgrunden under en mulen himmel.

BDT är ett samlingsnamn för den del av avloppsvattnet från ett hushåll som utgörs av vatten från bad, disk och tvätt. Det är alltså inte vattnet från toaletten. Ibland kan man höra termen gråvatten vilket står för samma sak som BDT. Badvattnet inkluderar givetvis även duschvatten och vatten i handfat, liksom vatten från bidé om man har en sådan. Diskvatten är både vatten från handdiskning vid diskbänken och det vatten som passerar genom diskmaskinen.Detsamma gäller tvätt – både vatten som används i tvättmaskinen och vid eventuell handtvätt i handfatet eller dylikt räknas till BDT.  Även tvätt av golv och vatten som används vid annan städning är BDT-avlopp.

BDT-avlopp kräver också rening

BDT för inte med sig lika mycket föroreningar och smittorisker som toalettvattnet gör, men det betyder inte att det är helt rent. Det finns alltid en risk att det innehåller bakterier eller föroreningar som kan skada både människor och miljön.

En avloppsanläggning för BDT-avlopp måste uppfylla vissa krav. Den får inte ligga för nära grundvattnets högsta nivå, utan det ska finnas vad man kallar tillräckligt skyddsavstånd. Man måste också ta hänsyn till dricksvattenbrunnar, dels sin egen, men även sina grannars, och se till att avloppsanläggningen ligger på ett säkert avstånd från dem.

Ett annat krav är att det ska gå att leda bort det renade vattnet från anläggningen. Om man har mark med sandig jord, sker det en automatisk filtrering i jordlagren, men det är inte lika självklart om jorden är lerig. Då kan man behöva leda bort vattnet.

Reningsanläggningen ska också ha kapacitet att klara att rena BDT-vattnet beroende på hur många man är i ett hushåll. Utifrån kommunernas perspektiv påverkas inte den av hur mycket man använder ett hus t.ex. Det är antalet personer som spelar roll.

Några exempel på alternativ för rening av BDT-vatten är infiltrationmarkbädd och septitank. Ibland kan det räcka med slamavskiljning i tvåkammarbrunn, men om det även handlar om toalettvatten krävs en trekammarbrunn med ytterligare reningssteg.

Om huset har väldigt enkel standard och inte har indraget vatten, så krävs det oftast inte att man ska ha någon avloppsanläggning alls. Om man har vatten indraget, men standarden ändå är enkel, kan det räcka med någon typ av reningsfilter.