Avloppsrening

Avloppsrening

Avloppsrening är viktigt oavsett om man bor i lägenhet eller villa i en stad, i en fastighet på landet eller om man har fritidshus. För att inte både människa och natur ska ta skada av dåligt renat avloppsvatten, finns ett regelverk omkring hur avloppsrening ska fungera. I städer finns stora reningsverk som tar hand om och renar det förorenade vattnet från alla hushåll som är anslutna till det kommunala systemet.

För den som har enskilt avlopp finns olika godkända lösningar. En av de mest effektiva lösningar är minireningsverk som grävs ner på den egna tomten och fungerar som ett reningsverk i miniatyr, där allt avloppsvatten tas om hand i samma anläggning. Alternativ är att anlägga en infiltrationsanläggning eller markbädd, men det ställer krav på rätt förutsättningar när det gäller övrig bebyggelse och markförhållanden.

Trekammarbrunn som fortfarande används på vissa ställen som avloppsrening när en fastighet har enskilt avlopp, uppfyller tyvärr inte kraven på ett godkänt avlopp. Den måste kompletteras med fler reningssteg.