Avloppsvatten

Avloppsvatten

De flesta av oss är medvetna om att det vatten som rinner ner i våra avlopp genom diskhoar och toaletter är avloppsvatten, Men det är faktiskt mer än så. I begreppet avloppsvatten ingår allt vatten som vi använder i hem och på arbetsplatser, men även vatten från regn och från snö som smälter. Det första kallar vi spillvatten och det andra för dagvatten.

Varför är det då så viktigt att rena avloppsvatten? Det absolut viktigaste är förhindra att olika typer av smitta sprids. Orenat avloppsvatten kan göra oss sjuka båda genom att läcka in i dricksvatten eller rinna ut i sjöar och vattendrag där människor vistas och kanske badar.

En annan nästan lika viktig orsak till att vi måste rena vårt avloppsvatten är att vi då förhindrar hav, sjöar, åar och bäckar drabbas av syrebrist. Övergödning är en annan fara, som ligger bakom både algblomning och igenväxta sjöar.

Sen är det ju faktiskt så att vårt avloppsvatten är  en användbar resurs. Urin och avföring fungerar som gödsel, eftersom det innehåller både kväve, fosfor och kalium – alla viktiga tillväxtämnen. Därför finns det idag både bra och säkra metoder för att vara på avloppsvattnet från våra toaletter.