För dig som har en Ecobox

Sköta om Ecoboxen

Ecobox är framtagen för att ge en robust rening år efter år. Det här är bra att tänka på.
Allra viktigast är att se till att undvika att fel saker spolas ner i avloppet. Vi har sammanställt en lista med vad som är viktigt att tänka på. Dessa rekommendationer gäller alla avlopp, kommunalt såväl som enskilt avlopp men som blir extra viktigt när man har ett mindre reningsverk där avloppet inte blir utspätt som i kommunala reningsverk.

I ditt avloppstillstånd från kommunen står vilka krav som kommunen ställer på dig för ditt enskilda avlopp. Det kan se väldigt olika ut i Sveriges kommuner och beror mycket på var ditt enskilda avlopp är lokaliserat. Bekanta dig med dessa krav från kommunen.

Egenkontroll är en enkel okulärbesiktning som du som fastighetsägare bör göra regelbundet. Här hittar du en checklista för din anläggning. Om du observerar en avvikelse vid egenkontrollen kontaktar du vår serviceavdelning på info@ecot.se alternativt 0927-775 75 för råd.

Vi erbjuder Serviceavtal med 1-2 årliga besök för att säkerställa en problemfri funktion av anläggningen år efter år. Vid servicebesöket gör vi en grundlig genomgång och säkerställer så att anläggningen fungerar som den ska. Vi erbjuder marknadens billigaste serviceavtal och flera kommuner börjar ställa krav på serviceavtal för avloppsanläggningar och minireningsverk. De flesta Ecoboxägare har idag tecknat ett avtal och får därmed en årlig service där du som ägare får ett protokoll från varje besök. Behöver du ett serviceavtal? Klicka här. (till servicesidan)

Slamtömning är en tjänst som utförs av kommunen och även här varierar kommunernas rutiner betydligt varför vi rekommenderar att du tar kontakt med kommunen för att förstå hur rutinerna ser ut just för din kommun

Byte av fosforfilter görs då filtret har blivit mättat. Om du har ett serviceavtal verifierar vi status vid varje servicebesök som naturligtvis redovisas i serviceprotokollet. Om du inte har serviceavtal behöver du göra en enkel pH-mätning för att verifiera filtrets status. En sådan pH-mätning går till så här.

När filtret är mättat kontaktar du tillverkaren, Polonite Nordic för att organisera ett utbyte och det mättade filtret återförs till produktiv jordbruksmark där den fosforn som renats från avloppsvattnet återvinns.

ecobox minireningsverk 300x269 1
Du bidrar till ett värdefullt fosforkretslopp

Fosforfiltret byts när det är mättat med fosfor, därefter är det en utmärkt resurs för jordförbättring med sitt kalk- och fosforinnehåll. Fosforfiltret är ett 100% naturligt material som fångar fosfor och där en enkel mätning talar om när det är mättat.

Mättad Polonite är ett uppskattat kretsloppsmaterial bland lantbrukare och vi har ett pågående storskaligt kretsloppsprojekt där Polonite sprids på ca 30 hektar och där lantbrukaren ser betydande jordförbättringar redan efter en säsong. Detta styrker de studier som har gjorts på mättad Polonite (senast på SLU i Alnarp) som visar på grödornas ökade tillväxt i jordar som har förstärkts med mättad Polonite.

I praktiken är ett serviceavtal det enklaste sättet att försäkra sig om att man filtret byts när det är mättat (d v s varken för tidigt eller för sent). I våra servicebesök kontrollerar vi alltid PH-värde och kompletterar med att kontrollera fosforhalten vid lägre pH-värden. I serviceprotokollet får du besked om när det börjar bli dags att byta fosforfilter. När det är dags så beställer du enkelt ditt filter hos Polonite Nordic AB genom att skicka epost till info@polonite.se eller ringa 08-520 279 79. Polonite Nordic sörjer för att det mättade materialet kommer in i det värdefulla kretsloppet i samråd med din kommun.   

Mer info om fosforfilter finns här www.polonite.se

Vanliga frågor & svar

Var hittar man Ecobox-ID-nr?

På det stora locket sitter ett bleck med ett 6-siffrigt nummer

Hur vet jag när det är dags att byta fosforfilter?

Om du har ett serviceavtal med oss, vilket vi rekommenderar, gör vi en kontroll av filtret vid varje servicebesök. Statusen redovisas i serviceprotokollet.

Om du inte har serviceavtal behöver du kontrollera pH-värdet på vattnet som kommer ut från filtret. Se en instruktion.

Ska mitt verk återfyllas med vatten efter slamtömning?

Efter tömning rekommenderar vi att anläggningen återfylls med vatten. Återfyllnad görs till en nivå av 2/3 i slamavskiljare. Om återfyllnad ej är möjlig på grund av tillgången till färskvatten rekommenderar vi en generös vattenanvändning tills anläggningen är fylld till 2/3.

 

Kan jag använda havs-, regn- eller sjövatten för att återfylla verket?

Anläggningen får återfyllas med sjövatten, regnvatten och bräckt vatten från Östersjön. Dock ej saltvatten (Västkusten).

Min luftpump fungerar inte

Verifiera så att ingen säkring löst ut och att pumpen får ström. Om pumpen ändå inte fungerar, kontakta serviceavdelningen på service@ecot.se eller 0927-775 75

Vad kan man spola ner i sitt avlopp?

Den vanligaste anledningen till Det som kommer från kroppen samt toapapper, duschtvål, schampo, disk- och tvättmedel. Undvik frityrolja, torka ur stekpannan innan disk och använd miljömärkta rengöringsmedel enligt respektive doseringsanvisning. Läs mer här.

Måste jag starta om vid strömavbrott?

Nej. Den startar om av sig själv.

Mitt verk larmar för high eller low pressure. Vad ska jag göra?

Du kan återställa larmet själv. Följ instruktionen som finns HÄR.

Min luftpump fungerar inte.

Kontakta serviceavdelningen på service@ecot.se eller 0927-775 75

Vad kan man spola ner i sitt avlopp?

Det som kommer från kroppen, toapapper, dusch- och tvättmedel. Kom ihåg att torka ur stekpannan innan disk och använd miljömärkta kemikalier. Läs mer HÄR.