Om företaget

Skandinavisk Ecotech grundades i slutet på 90-talet i Tornedalen, mer bestämt i Övertorneå, exakt på Polcirkeln och bara ett spjutkast från finska gränsen.

Företaget såg tidigt ett behov av att uppgradera reningsverk på den Norrbottniska landsbygden och startade verksamheten med att erbjuda lösningar för avloppsrening i mindre skala.

Till en början baserade sig förtaget på ett finskt patent som erbjöd biologisk rening på ett resurssnålt sätt för mindre kommunala reningsverk. Baserat på den erfarenheten var företaget tidigt ute med att paketera lösningar för mindre och mindre storlekar och erbjöd snart en produktportfölj med minireningsverk från ett hushåll och uppåt. 

ecotech, ecobox, om företaget

Företagets lokalisering på landsbygden, där det under stora delar av året råder bistra väderförhållanden och där vi alltid har långa avstånd att ta hänsyn till, har gjort att driftsäkerhet och god service ligger i vårt DNA. Företaget har under alla år utvecklat och tillverkat produkter i nära samarbete med forskare och universitet bl a på LTU i Luleå och KTH i Stockholm vilket har gjort att vi inte nödvändigtvis följer strömmen utan fokuserar på driftsäkerhet.

2010 togs företaget över nya entreprenörer som identifierade övergödning samt tillgången till rent vatten som en kommande utmaning trots att vi i Sverige varit förskonade från detta tidigare. Med detta i åtanke tog företaget ett nytt grepp runt designen för att erbjuda en ny generation av minireningsverk med en robust, driftsäker design och hög rening.

Detta resulterade i en kemikaliefri produktportfölj som stödjer en hög miljöskyddsnivå och en hög hälsoskyddsnivå samtidigt som produkten också erbjuder en kretsloppshantering av den renade fosforn från avloppsvattnet, miljövänligt, modernt och elegant tycker vi.