Ecobox BIO 2-4 HH

Ibland behövs större anläggningar

De allra flesta anläggningar som installeras är för ett enskilt hushåll men vi erbjuder även större verk med samma teknik och robusta egenskaper för en driftsäker och effektiv avloppsrening.

Ecobox Bio serien består av våra egenutvecklade verk fler än ett hushåll. De är anpassade för dig som har flera byggnader på samma tomt eller där det redan finns en gemensam avloppsanläggning för närliggande hus eller för en samfällighet där vi kan kombinera ihop anläggningar för en effektiv avloppsrening, helt enkelt erbjuda den bästa lösningen att lösa avloppsfrågan från flera hushåll.

Det är ofta rationellt att anlägga flera små och mellanstora avloppsanläggningar i ett område istället för att ha ett stort verk med mycket lokala avloppsledningar.

Anlägger du ett stort verk blir kostnaden för reningsverket billigare per hushåll men rördragning och pumpning kan bli avsevärt dyrare och ge en mindre robust lösning. Vi och våra entreprenörer hjälper gärna till med att projektera en effektiv avloppslösning för ditt område eller din samfällighet.

Våra reningsverk lever upp till de högsta reningskraven som finns i Sverige vilket minimerar mängden miljöfarliga och hälsovådliga ämnen i mark, sjöar och vattendrag. I vår värld är avloppsrening enkel, effektiv och okomplicerad.

Ecobox Bio 2-4 är robust, fri från kemikalier och har inbyggd bakterierening

Vår serie av Bio verk (för 2, 3 och 4 hushåll) har även de en inbyggd bakterierrening vilket gör att den är godkänd i mycket känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområden utifrån smittskyddsaspekten.

Ecobox Bio verk bygger precis som Ecobox Small på en pålitlig och modern teknik utan vare sig kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem. Kontentan blir lägre kostnader och säkrare drift. Vi har lösningen för dina avloppsbehov.

Minireningsverk Ecobox BIO 2-4
  • CE-märkt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

  • Fri från kemikalier

    Ecobox BIO bygger på en kemikaliefri teknik med bakterierening som reducerar bakterierna med minst 99,999%.

  • Hög driftsäkerhet

    Ecobox BIO är tillverkad i HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

ECOBOX BIO 2-4

En helhetslösning för flera hushåll
Är du intresserad?

En kontakt för projektering, installation, drift och service

Önskemålen skiljer sig åt mellan olika samfälligheter – ibland vill man sköta det mesta själv och har resurser för både grävning och drift, medan andra vill att någon håller i den röda tråden genom hela avloppsprojektet.

Ecotech har certifierade samarbetspartners över hela landet och kan erbjuda en helhetslösning där vi sköter allt från myndighetskontakter till färdig anläggning och fortsatt service och drift.

Hör av er till oss så berättar vi gärna mer om vårt unika och omfattande helhetskoncept.