Ecobox BDT

BDT står för bad-, disk-, och tvättvatten. För dig som inte har vattentoalett behöver det övriga avloppsvattnet från ditt hushåll renas (d v s BDT-vattnet) innan det återlämnas till naturen. Volymen från BDT vatten i ett hushåll är betydande varför avloppslösningar för BDT behöver kunna hantera dessa volymer.

En stor andel av de fastigheter som har behov av BDT-rening är fritidshus (även i skärgården eller fjällen) varför det är viktigt att reningen fungerar även efter längre belastningsuppehåll. I vår produktdesign har vi tagit fasta på kraven ovan varför Ecobox BDT erbjuder självfall av vattnet i verket och där all rening är integrerad i en enhet. Likt övriga Ecobox anläggningar erbjuder även Ecobox BDT full rening från dag 1, även efter långa belastningsuppehåll.

Ecobox BDT – perfekt för bad-, disk-, och tvättvatten

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Ecobox BDT kräver extremt lite utrymme både vad gäller yta och grävdjup, se produktblad och anläggningen behöver inte grävas om likt markbaserad rening.

Vattnet leds genom Ecobox BDT med hjälp av självfall och inga förbrukningsmaterial krävs vilket ger anläggningen mycket robusta egenskaper. Tack vare designen erbjuder Ecobox BDT full rening från dag 1, även efter långa belastningsuppehåll. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

Alla dessa egenskaper gör Ecobox BDT till en mycket uppskattad produkt för villor och fritidshus även i utmanande miljöer. Är din tomt så besvärlig att det renade vattnet behöver pumpas bort erbjuder Ecobox BDT en integrerad pumpbrunn vilket förenklar och förbilligar installationen betydligt.

Verket är enkelt och näst intill underhållsfritt. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre som tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Robust, effektivt och enkelt att äga.

Ecobox BDT minireningsverk
 • Fri från kemikalier

  Vi är det kemikaliefria originalet då alla våra minireningsverk är kemikaliefria sedan 2010 och finns idag installerade i hela Sverige. Vi har också produkter som erbjuder kretslopp och integrerad bakterierening för att värna din närmiljö

 • Hög driftsäkerhet

  Ecobox BDT är tillverkad i HD-polyeten (återvinningsbar termoplast) och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

 • Enkel att äga

  Avloppsrening ska vara enkel och våra robusta minireningsverk tillsammans med marknadens billigaste serviceavtal gör det enkelt för dig som Ecobox-ägare. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra processer och anpassa dessa till kommunernas krav på enskilda avlopp så att ditt ägande blir enkelt.

 • Kretslopp

  En högaktuell fråga idag och vi har erbjudit produkter som stödjer ett fosforkretslopp sedan 2010. Idag behöver vi inte förklara behovet av kretslopp

ECOBOX BDT

Ett miljövänligt val för villa & fritidshus

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte på långa vägar håller måttet. Det smidiga med Ecobox BDT är att alla reningsstegen är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringssteg då allt sker i boxen. Vidare har verket inga rörliga delar som kan utsättas för slitage och inget förbrukningsmaterial krävs – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Om du av misstag skulle få in starka kemikalier eller annat olämpligt/biologiförstörande är det bara att tömma verket, spola det och återfylla det så är anläggningen återstartad och kommer att fungera som det ska igen.

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Ecobox BDT är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare den lågbyggda designen är anläggningen lätt att installera, den låga matchvikten gör verket lätt att transportera och hantera och den inbyggda pumpbrunnen gör kvittblivningen enkel och billig att installera då ingen extern pumpbrunn behöver installeras. Avlopp ska vara enkelt.

Så här renar Ecobox BDT ditt vatten

All rening sker i samma enhet, inga förbrukningsmaterial eller rörliga delar.

 1. Mekanisk rening
  När vattnet kommer in i Ecobox innehåller det både biologiska och kemiska föreningar. Men även partiklar och fast materia. Dessa partiklar tas om hand i den mekaniska reningen som består av två kamrar där partiklar kan sjunka till botten.
 2. Biologisk rening
  Efter att partiklar avskilts från vattnet återstår bakterier och biokemiska föreningar. Dessa renas med hjälp av en biologisk process som får sin näring från avloppsvattnet samt från tillförsel av syre. I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm bildas som bryter ned de oönskade föreningarna.
 3. Klarvattensteg
  När den aktiva reningen är färdig leds vattnet till ett klarvattensteg där de absolut sista partiklarna i vattnet får sjunka till botten innan vattnet släpps ut.
  Efter detta steg är vattnet klart och fint och helt rent från syretärande ämnen, redo för att återgå till naturen igen.

Reningsverket Ecobox BDT

 • Tar hand om allt bad-, disk- och tvättvatten
 • För normal och hög skyddsnivå
 • Inga reglersystem
 • Inga förbrukningsmaterial
 • Vattengång m h a självfall – inga cirkulationspumpar
 • Allt integrerat i en enhet – även pumpbrunn
 • Låg vikt & lågbyggd – enkel installation
 • Låg driftskostnad
 • Behöver aldrig grävas om

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat

Många kunder väljer våra reningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som klarar krävande nordiska förhållanden. Tillverkningen sker Övertorneå, mitt i Tornedalen. Resultatet: verk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Är du intresserad?

Vi och våra återförsäljare hjälper till med en nyckelfärdig lösning, d v s allt från kommunansökan till komplett entreprenad. Eller om du vill ta ett eget ansvar för delar av arbetet så hjälper vi dig med det.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi er för att hitta din bästa lösning.

Tveka aldrig på att kontakta oss med frågor – Vi är här för att hjälpa er!