Avlopp

Avlopp

Avlopp har en lång historia, även om dagens avancerade system som minireningsverk, är moderna uppfinningar. Redan i antikens Rom fanns ett rejält planerat system för avlopp. Det finns fortfarande rester av Cloaca Maxima som anlades omkring 600 f. Kr. Andra stora städer som Alexandria, Jerusalem och Kartago hade också kloakanläggningar.

Under medeltiden anlades avlopp i många städer i Europa. Ett exempel är Visby där ett kloaksystem byggdes i mitten av 1200-talet. Sådana avlopp räckte så länge befolkningen i städerna var relativt liten, men när den började växa, räckte inte de gamla avloppen till och det fanns inte ekonomiska resurser för att bygga nya. Det skedde först på 1800-talet. Göteborg och Stockholm fick nya system med avloppsledningar för disk- och tvättvatten under 1860-talet. Det var först på 1920-talet som man började ansluta även toalettvatten.

I dag finns väl utbyggda kommunala system för vatten och avlopp, men också moderna alternativ för alla som inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till dem. Minireningsverk är som ett kommunalt reningsverk i miniatyr – en säker och enkel lösning för avlopp i både enskilda hushåll och mindre samhällen.