Fredag 22 och 29 september, kl 15–18.
Korsningen Sveagatan/Hammarstens allé.

Då finns vi där tillsammans med våra återförsäljare och svara på dina frågor om enskilt avloppinfiltration, markbädd och självklart om våra minireningsverk Ecobox.

Välkomna!