Hela Oland Visar i Alunda 11 – 13 augusti

Vi kommer att finnas på Hela Oland visar den 12 – 13:e augusti för att svara på alla dina frågor om enskilt avlopp och våra minireningsverk Ecobox. Välkommen till vår monter!

Hela Oland Visar är organiserat för bygden och vi vill ge alla möjligheten att delta, därför är hela evenemanget öppet för alla och det är fritt inträde alla dagar. All musik spelas på en scen öppen för alla samt alla barn och ungdoms aktiviteter är gratis. Läs mer på: www.olandvisar2017.com

Ring Johnny Jansson på 070-317 74 60 om ni har frågor.