Demodag på Hanaskogs Gård 17-18 december

Demo av Ecobox på Hanaskogs Gård den 17 och 18 dec. kl. 10.00 – 18.00

För kostnadsfritt hembesök och mer info.
Kontakta Minireningsverk Skandinavien,
Alf Lilja 
070 144 00 76
e-mail  minireningsverk.alf@telia.com