Ecotech höll den 28 mars en teknikutbildning på Ecobox Small för cirka 100st miljöinspektörer via VA-guiden. Se bifogad presentation samt Frågor & Svar på de frågor som ställdes under Teams-utbildningen.