Pressrelease Polonite®-verksamheten i Sverige och internationellt

Pressrelease

Polonite Nordic AB – Nytt gemensamt bolag tar över ansvaret
för Polonite®-verksamheten i Sverige och internationellt

Alnarp Cleanwater Technology AB och Skandinavisk Ecotech AB, två snabbväxande svenska bolag inom Enskild avloppsrening, har tillsammans bildat ett nytt bolag, Polonite Nordic AB1, som kommer att ta över ansvaret för reaktiva fosforfilter baserat på Polonite®, det idag enda realistiska materialet för en robust och effektiv fosforåterföring från små avloppsanläggningar.

Fosfor: Både ett problem – och en nödvändighet

Fosfor finns i allt avloppsvatten. När det kommer ut i vattenmiljön skapar det övergödning, men samtidigt är fosfor en absolut förutsättning för allt levande. Idag bryts mineraliskt fosfor i framförallt Nordafrika och blir en viktig komponent i handelsgödsel. I slutänden tenderar fosfor från olika källor att nå t ex Östersjön där den skapar övergödning och bottendöd.

Samtidigt är världens fosforreserver begränsade; forskarna talar om ”peak fosfor”.

Lösningen? Skapa kretslopp för den fosfor vi redan använder. Istället för att via undermåliga och ”markbaserade” avloppsreningsanläggningar låta fosforn ta sig ut i Östersjön behöver den fångas in och återföras. Det är exakt det som Polonite® möjliggör.

Polonite® har funnits i Sverige i ca 10 år och är baserat på det naturliga mineralet Opoka som finns tillgängligt i delar av Europa. Historiskt har Opoka använts bl a som byggnadsmaterial. Det innehåller inga oönskade eller tillförda substanser, varför det inte finns några restriktioner mot att sprida det på åkermark. I och med att Polonite® har ett förhöjt pH, är det också effektivt bakteriedödande, dvs produkten är självhygieniserande ända till nivån för ett EU-klassat badvatten.

Till skillnad från fällningskemikalier behöver Polonite® inte aktivt doseras, utan det fosforbemängda vattnet rinner passivt igenom materialet. Inte heller behövs någon komplicerad efterbehandling i hygieniseringsanläggningar såsom fallet är med avlopp som samlas i slutna tankar.

Polonite® levereras normalt i filtersäckar om 370–1000 kg. En säck säkerställer en total fosforfångst på 90% och den normala livslängden ligger i intervallet 2–5 år. När materialet mättats byts hela säcken ut varefter den mättade Poloniten enkelt sprids på åkermark, ett robust och enkelt sätt att skapa ett effektivt kretslopp av den livsviktiga fosforn.

Scandinavisk Ecotech och Alnarp Cleanwater har båda använt Polonite® som fosforabsorbent i sina anläggningar under många år och därvid tillägnat sig betydande erfarenhet om både själva produkten och strukturerna för att hantera denna. Nu tar man tillsammans över ansvaret för Polonite®-verksamheten.

När det uppstod en situation där vi fick möjlighet att ta över denna verksamhet från EcoFiltration Nordic AB så såg vi det som ett logiskt steg för att stärka Polonite®-konceptet”, säger Karl-Gustav Niska, VD på Ecotech.

Genom att bilda ett gemensamt bolag tillskapar vi mer tyngd i marknaden, viktigt inte minst för de alltmer växande utbytesbehoven och våra möjligheter att stödja Sveriges kommuner i deras ansträngningar att fullgöra sitt ansvar” tillägger Yngve Svensson, styrelseledamot på Alnarp Cleanwater.

1En ansökan om detta firmanamn har inlämnats till Bolagsverket. Registrering ej slutförd.

För mer info, vänligen kontakta:

Karl-Gustav Niska, Ecotech, 070-205 28 65, karl-gustav.niska@ecot.se

Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater, 070-998 55 20, yngve.svensson@alnarpcleanwater.se