Anders Grönvalls förslag till en ny Vattentjänstlag har lämnats till Regeringen
Den 28 maj hölls en presskonferens med anledning av det förslag som Anders Grönwall nu lämnat över till Regeringen.
Vill du veta allt om det nya förslaget till ny Vattentjänstlag följ länken.
Vägar till hållbara vattentjänster

Bakgrund
Regeringen utsåg Anders Grönvall till särskild utredare. Anders Grönvall är kommunpolitiker och vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun.
Uppdragets innehåll