Välkommen till Ecobox-familjen!

Erbjudande till dig som nyligen installerat en Ecobox*
Första servicebesöket gratis! Vid tecknande av serviceavtal, för Ecobox Small, BDT1 och Bio-verk, inom två månader efter installationsdatum så bjuder vi på det första servicebesöket. Du skriver bara installationsdatum i rutan för meddelanden på serviceavtalet som du kan ladda ner som en pdf genom att klicka på länken.
Seviceavtal Ecobox Small
Serviceavtal Ecobox BDT
Serviceavtal Ecobox BDT 2
Serviceavtak Ecobox BDT 4 eller Special
Serviceavtal Ecobox BIO 2
Serviceavtal Ecobox BIO 3
Serviceavtal Ecobox BIO 4
Serviceavtal Modular
Serviceavtal EC-1
Serviceavtal EC-2
Provtagningsavtal Ecobox 3.0
Prislista Serviceavtal
Serviceavtal generella villkor

Ingen bindningstid! Du kan säga upp avtalen när du vill, men gör du inget så fortsätter vi såklart att serva din Ecobox.

*(Värde motsvarande hela årskostnaden för Ecobox Small och Ecobox BDT1 och halva årskostnaden för Ecobox Bio-verk). Gäller ej ackrediterad provtagning som tas i samband med servicebesöket.

Varför behöver jag ett serviceavtal?

Teckna serviceavtal, för dig och din närmiljö. Vet du att reningen fungerar som den ska? Som Ecoboxägare vet du att reningsgraden i din anläggning är hög och att din miljöpåverkan är minimal. Men reningen kan påverkas av användningen, om någon till exempel har tvättat penslar i vasken eller häller frityrolja i avloppet.

Ett serviceavtal är det bästa sättet att försäkra sig om en problemfri avloppsrening. I våra serviceavtal ingår fysiskt besök då vi gör en genomgång av din anläggning och byter slitdelar vid behov samt att ni får support per telefon och e-post för alla era frågor kring ert avlopp. Efter servicebesöket får ni ett protokoll som meddelar status på er Ecobox.

Du behöver inte vara hemma och passa några tider vid servicebesöket, däremot är det värdefullt för oss om ni meddelar om det är speciella förhållanden på er tomt. Har ni lösa hundar, vägbom, lås eller andra hinder som är bra för oss att veta om. Är det en sommarstuga med slamtömning en speciell tidpunkt på året? Krävs sjötransport?

Många kommuner kräver idag regelbunden service som en del i miljötillståndet för avloppsanläggningen. En del kommuner kräver även en årlig provtagning för att säkerställa att miljöbestämmelserna efterlevs. Självklart hanterar vi även detta i samband med servicebesök på plats. Behöver du prov som är analyserat vid ackrediterat laboratorium så tecknar du separat avtal för provtagning.

Provet tas en gång per år och hanteras som ett separat påhängsavtal. Behöver du inte ackrediterad provtagning kan du säga upp det avtalet utan att det påverkar ditt serviceavtal. Man kan alltså välja att ha provtagningen 1 gång, löpande 1 gång/år eller aldrig.

Du kontaktar oss via formuläret här bredvid, via epost till service@ecot.se eller via telefon 0927-775 75 om du behöver ändra något eller har några frågor om ditt avtal.

Kom ihåg att meddela oss om adressändring eller ändrade kontaktuppgifter.