Så här fungerar en Ecobox Small

Det kan ta tid att förklara hur ett toppmodernt minireningsverk från Ecotech fungerar i praktiken. Så vi tänker inte gräva ner oss i djupa tekniska beskrivningar.
Våra Illustrationer är förenklade för att du ska få en tydlig inblick om hur verkets reningsprocesser fungerar under det hårda polyetenskalet.
Observera att alla reningssteg (mekanisk, biologisk, fosfor och bakteriell) sker i samma enhet.

ecobox-1
1 Ecobox Small är tillverkad av robust HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta. Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga akuta driftsstörningar.
ecobox-2
2 Vattnet transporteras genom Ecobox med självfall. Således finns inga pumpar, reglersystem eller elektronik som vattentransporten är beroende av. Luftpumpen som behövs för syresättning av biologin står i en separat torr och skyddad brunn bredvid. Slamavskiljaren är integrerad i Ecobox Small och extern hos de övriga modellerna. Här sker den mekaniska avskiljningen av slam och partiklar innan vattnet leds till de andra reningsstegen.
ecobox-3
3 Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox. Två luftslangar ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön finns alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg renas bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve.
ecobox-4-new
4 Efter biostegen leds en liten mängd vatten tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två syften: att rena kväve samt att underhålla näringstillförsel till biostegen när anläggningen inte är används. Detta gör att den biologiska reningen alltid hålls igång, något som är extra viktigt för fritidshuset där verket står stilla under perioder.
ecobox-med-slang-2-new
5 Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter (ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2,5-5 år beroende på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99 % (hög smittskyddnivå). Filtret möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning. Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet.

Läs om Ecobox minireningsverk