Så här går installationen till

Ecobox Small- minireningsverk för det enskilda avloppet1. Beställning

Ring oss på 0927-775 75 eller mejla till info@ecot.se. Du har också möjlighet att ta direktkontakt med någon av våra återförsäljare och blir guidad till det minireningsverk som passar dina behov bäst.

2. Planering

Vi hjälper dig att planera installationen, vilket innefattar allt från att söka tillstånd från kommunen till att komma fram till var verket bäst ska placeras.

3. Installation

Reningsverket levereras till dörren och installeras på plats av sakkunnig personal för att säkerställa kvalitet och reningseffekt. ROT-avdraget gäller, du slipper alltså betala 30% av arbetskostnaden vid installation. Punkterna nedan ingår i installation:

Grävning/inbyggnad 
Våra reningsverk är byggda för grunda installationsdjup (berg) och kan även byggas in om det inte går att gräva. Dess placering sker alltid utifrån planeringen som gjorts. Till exempel kan Ecobox Small installeras på den plats där en föråldrad trekammarbrunn tidigare låg nedgrävd.

El
En certifierad elektriker kopplar in reningsverket och ser till att strömförsörjningen fungerar. Notera att samtliga verk är optimerade för att förbruka så lite energi som bara möjligt. Effekt: 50W/230 V.

4. Underhåll

För att säkerställa att ditt reningsverk fungerar optimalt och ger god reningseffekt behövs ett visst mått av kontinuerligt underhåll.

Punkterna nedan ingår i  underhåll:

Slamsugning
Din Ecobox behöver slamsugas 1-2 gånger per år, beroende på användningsfrekvens och storlek på hushållet. Detta ingår i kommunal service, och beställs direkt från kommunen. Du får självklart kompletta instruktioner av oss hur du ska gå tillväga för att få slamsugning.

Service
Om du tecknar ett serviceavtal kontrollerar vi funktionen så länge reningsverket är i bruk. Om du undrar över något är du alltid välkommen att kontakta oss via service@ecot.se. Vår kundservice gör allt för att svara dig inom 24 timmar på vardagar. Du vet väl att första servicebesöket är gratis! Läs om villkor, priser och service under rubriken Service

Till Ecobox minireningsverk huvudsida

Behöver du minireningsverk för flera hushåll?
Läs mer om Ecobox Bio