Ecobox XL

När det gäller reningsverk till större fritidshusområden, turistanläggningar och mindre samhällen så kan Ecotech offerera totallösningar från projektering till färdig anläggning. Ecobox XL har kapacitet att rena avloppsvatten från 300 till 10 000 invånare (systemet är utbyggbart). Reningstekniken bygger på biomattor som ger en mycket låg energiförbrukning och hög reningsgrad.


Genom åren har Ecotech byggt ett stort antal kommunala reningsverk i Sverige och utomlands.
Här är några referensanläggningar i skiftande storlek och teknik:

Hedens Fiskodling, Boden

Reningsanläggning för fiskodling. Kapacitet 57 500 m3 per dygn. Reningsteknik: Trumfilter, kemsteg och slamavvattning.

Hjälmarbaden, Örebro

Avloppsreningsverk. Kapacitet: 55 m3 per dygn.  Reningsteknik: Biomattor, kemsteg, ultraviolett behandling och slamavvattning.

Karungi, Haparanda

Avloppsreningsverk. Kapacitet: 100m3 per dygn.  Reningsteknik: Kemsteg och biologiska dammar

SIDA-projekt Allazi, Lettland

Avloppsreningsverk. Kapacitet: 160m3 per dygn.  Reningsteknik: Biomattor och kemsteg.