Ecobox Modular 52 och 75

Ett mångsidigt reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för samfälligheter och campingar utan några som helst problem. Dimensionerat för upp till 52 eller 75 personer. Systemets går att bygga ut över tid om förutsättningarna ändras och man vill ha ett avloppssystemet att växa i. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Allt vatten strömmar genom reningsstegen med självfall. Ecotech utformar anläggningen, göra beräkningar och anpassar systemet för varje specifikt uppdrag. Ecobox uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

Ladda ner Ecobox Modular 52 produktblad

Ladda ner Ecobox Modular 75 produktblad

Ecobox Modular 52 och 75: