Ecobox Bio 4: 4 hushåll

Ett pålitligt reningsval då ett mindre bostad- eller fritidshusområde (4-5 hushåll) vill dela på en gemensam anläggning. Reningsverket renar förorenat avloppsvattnet effektivt från BOD, kväve, fosfor samt smittspridande mikroorganismer. Utsläppsvattnet håller samma kvalitet som badvatten vid insjöar och kräver ingen efterpolering.

Det innebär att Ecobox Bio 4 klarar sig gott och väl utan markbädd och infiltration. Reningsverkets funktioner är integrerade i två enheter för att förenkla installation och placering. Tekniken vi använder är helt fri från kemikalier, pumpar och reglersystem i själva vattenmiljön. Ecobox Bio 4 är CE-märkt och uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

Ladda ner Ecobox Bio 4 produktblad

Så här fungerar ett Ecobox Bio för 4 hushåll:

bio-5 1-webb

1 
Först sker en mekanisk avskiljning av avloppsvattnet.
bio-5 2-webb

2 
I den biologiska reningen renas bland annat organiskt material.
bio-5 3-webb
3 Därefter följer fosforrening samt bakterierening.
bio-5 4-webb
4 Alla reningsstegen är integrerade i två kompakta enheter.
bio-5 5-webb
5 Slamavskiljning sker i tre steg – dess kapacitet är 8m3.