Ecobox Bio 3: 3 hushåll

Avloppsanläggningen är utvecklad och tillverkad för 3 hushåll och passar till radhus, parhus och villor. Ecobox Bio 3 bygger på ett pålitligt och tåligt filtersystem som reducerar miljöskadliga föroreningar i hushållens avloppsvatten (bad, tvätt, disk och toalett).

Ecobox Bio 3 renar också avloppsvattnet från hälsofarliga bakterier vilket gör att man inte behöver efterbehandla utsläppsvattnet. Det innebär att avloppsanläggningen klarar sig briljant utan vare sig infiltrationsanläggning eller markbädd. För smidighetens skull är samtliga funktioner samordnade i två separata sektioner för att underlätta installation och placering.

Verkets reningsteknik är helt fritt från kemiska preparat, pumpar och reglersystem i själva vattenmiljön. Ecobox Bio 3 är CE-märkt och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav.

Ladda ner Ecobox Bio 3 produktblad

 

Så här fungerar ett Ecobox Bio för 3 hushåll:

bio-3 1-webb
1 Först sker en mekanisk avskiljning av avloppsvattnet.
bio-3 2-webb
2 I den biologiska reningen renas bland annat organiskt material.
bio-3 3-web
3 Därefter följer fosforrening samt bakterierening.
bio-3 4-webb
4 Alla reningsstegen är integrerade i två kompakta enheter.
bio-3 5-webb
5 Slamavskiljning sker i tre steg – dess kapacitet är 6m3.