Ecobox Bio 2: 2 hushåll

Reningsverket är konstruerat för 2 hushåll och passar såväl villor som radhus. Med Ecobox Bio 2 får ni ett driftsäkert och robust filtersystem som renar avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Verket renar också vattnet från bakterier och parasister vilket gör att utsläppsvattnet inte behöver efterpoleras. Rent konkret innebär det att Ecobox Bio 2 gör sitt jobb utmärkt utan vare sig markbädd eller infiltration. Reningsverkets samtliga funktioner är integrerade i två enheter för att förenkla installation och placering.

Tekniken vi använder är helt fri från kemikalier, pumpar och reglersystem i själva vattenmiljön. Ecobox Bio 2 är CE-märkt och uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

Ladda ner Ecobox Bio 2 produktblad

 

Så här fungerar ett Ecobox Bio för 2 hushåll:

bio-3 1-webb
1 Först sker en mekanisk avskiljning av avloppsvattnet.
bio-3 2-webb
2 I den biologiska reningen renas bland annat organiskt material.
bio-3 3-webb
3 Därefter följer fosforrening samt bakterierening.
bio-3 4-webb
4 Alla reningsstegen är integrerade i två kompakta enheter.
bio-3 5-webb
5 Slamavskiljning sker i tre steg – dess kapacitet är 4m3.