Regnvattenåtervinning i stora volymer är miljösmart

Ecobox Regnvattentank 3000 liter är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten.


  • Lågbyggd
  • Enkel installation
  • Från 3000 liter och uppåt
  • Svensktillverkad i Övertorneå

Vattnet från takdräneringen leds till återvinningstanken. Vid mycket stora vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt. Två tankar kan sammankopplas och på så sätt ge en uppsamlingsvolym på 6000 liter.

Regnvattentanken finns i två versioner, Bevattning respektive Återvinning. Båda versionerna erbjuder en enkel anslutning för en vanlig vattenslang via två Gardena-anslutningar som lätt nås via en separat liten bevattningslucka. Återvinningsversionen är förberedd för återvinning in till fastigheten via en separat anslutning.


Till dig som har hus på Gotland!
Kontaktuppgifter: Skandinavisk Ecotech, Vamlingbo, Gotland, 070 660 71 20


Klicka för Produktblad Regnvattentank