Ecoboxprodukter

Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox BDT – minsta verket för bad-, disk-, och tvättvatten

Ecobox Bio – större renande verk som tar hand om avloppet från 2–4 hshåll

Ecobox Modular – för samfälligheter och campingar

Ecobox EC – En ny kemikaliefri Ecobox

Ecobox Regnvattentank – Regnvattenåtervinning

Reningsverk

En ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar. Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är våra produkter mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

Ecobox tillverkas i Övertorneå, klara arktiskt klimat

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.