Skåne


Västra Skåne
Hedens Entreprenad & Maskinstation
Bo Göran Nilsson, 0709-92 61 71
Magnus Sjöberg, 0735-26 71 26


Kävlinge 
VIS – Värme Industri Sanitet AB
046-73 33 19
info@vis-varme.se


Simrishamn
Ecoboxcenter Simrishamn
Graneborg Entreprenad & Uthyrning AB
Magnus Olsson, 076-136 53 99
kontakt@graneborgab.se
www.graneborgab.se


Skåne
BEAB Veberöd
Stig-Arne Bengtsson, 070-858 07 68
beab@beabmail.se

JL Entreprenad i Skåne
Johan Lundh, 070-3727690
www.jjlentreprenad.se


Båstad, Ängelholm, Höganäs, Åstorp och Laholm
Anders Gräv & Schakt AB
Anders Persson, 073-9400860
info@andersgravoschakt.se


Höör och Hörby
Fa: Kjell Persson
Kjell Persson, 070 583 09 95, 070 374 01 44
fredskog.kp@gmail.com

Smedjeryd AB
Lars Lindberg, 070 205 45 29
smedjeryd@telia.com


Kristianstad (och Blekinge)
Djurröds Entreprenad AB

Kenneth Olsson, 070 332 80 54
info@djurrodsentr.se