För dig som har en Ecobox

Teckna serviceavtal, för dig och din närmiljö. Vet du att reningen fungerar som den ska? Som Ecoboxägare vet du att reningsgraden i din anläggning är hög och att din miljöpåverkan är minimal. Men reningen kan påverkas av användningen, om någon till exempel har tvättat penslar i vasken eller häller frityrolja i avloppet.

Ett serviceavtal är det bästa sättet att försäkra sig om en problemfri avloppsrening. I våra serviceavtal ingår fysiskt besök då vi gör en genomgång av din anläggning och byter slitdelar vid behov samt att ni får support per telefon och e-post för alla era frågor kring ert avlopp. 

Många kommuner kräver idag regelbunden service som en del i miljötillståndet för avloppsanläggningen. Många kommuner kräver även en årlig provtagning för att säkerställa att miljöbestämmelserna efterlevs. Självklart hanterar vi även detta i samband med servicebesök på plats.
Seviceavtal Ecobox Small
Serviceavtal Ecobox BDT
Serviceavtal Ecobox BDT 2
Serviceavtal Ecobox BIO 2
Serviceavtal Ecobox BIO 3
Serviceavtal Ecobox BIO 4

Serviceavtal EC-1
Serviceavtal EC-2
Provtagningsavtal Ecobox 3.0
Prislista Serviceavtal
Serviceavtal generella villkor