Ecobox EC, en ny kemikaliefri Ecobox

Det kemikaliefria och svensktillverkade originalet

Ecobox EC är ett nytt kemikaliefritt reningsverk som är anpassat för villor och fritidshus. Med Ecobox EC-1 får du ett system som renar allt avloppsvatten från ett hushåll (WC, bad, disk, tvätt och dusch), och Ecobox EC-2 från 2 hushåll, utan tillsatser av fällningskemikalier. Produkterna uppfyller Sveriges högsta miljöskyddsnivå på rening av avloppsvatten. Tanken är tillverkad med en unik teknik för GAP (glasfiber) där 30% av tanken består av återvunnen GAP.


  • Ny kemikaliefri teknik
  • Robust byggd för vårt nordiska klimat
  • All rening i en och samma enhet
  • Svensktillverkad

Ecobox EC-produkterna använder inga kemikalier för fosforrening. Istället används en robust teknik med elektrokoagulation som med hjälp av två järnplattor nersänkta i vattnet avlägsnar fosforn från avloppsvattnet. Från elektrokoaguleringsprocessen skapas små fosforpartiklar som driver till botten, blandas med det övriga slammet i anläggningen och sedan töms i den ordinarie slamtömningen. 

I Ecobox EC-produkterna är alla funktioner integrerade i en och samma enhet. Därmed erbjuds en enkel och kompakt installation. Avloppsrening ska vara enkel.

Produktblad EC-1
Produktblad EC-2