Demodag i Osby den 24 maj

Söndag 24 maj pingstdagen kl. 13.00 – 16.00

hos Kjell Svensson Gräsljunga 1403 Visseltofta.

Här har ni möjlighet att få information och se ett av marknadens bästa minireningsverk för 1 till 5 personer Svenskutvecklade Ecobox Small.

På plats finns representanter från tillverkaren av Ecobox samt lokala entreprenörer. Du kommer att få information kring de vanligaste problemen med enskilt avlopp samt hur du gör för att åtgärda dessa. Du kommer även att få en detaljerad genomgång av hur biologiskt reningsverk fungerar samt hur installation och service av dessa går till.

Inventering av enskilda avlopp pågår av kommunernas miljöansvariga i hela landet så även i Osby kommun, mer än 50 % av dessa enskilda avlopp blir underkända. Exempel på anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening är enkammarbrunna och trekammarbrunnar äldre än 20 år, utsläpp i öppet dike, stenkista, sjunkbrunn eller direktutsläpp i mark eller vattendrag, För fastigheter som ligger närmare än 100 meter från vattendrag är det extra stränga krav. Observera att all enskilda avlopp skall ha tillstånd från myndigheterna för att vara godkända.

Var steget förre och utnyttja detta tillfälle att få kostnadsfri konsultation och projektering samt även hjälp med ansökningar.

Boka tid för besök av våra representanter vid ditt besök den 24 maj.

Det går även bra att ringa eller sända maila för bokning.

Arrangör:                                         Entreprenör:  Thommy Nilsson

Alf Lilja                                                                 070-524 32 51

070-144 00 76                                 Entreprenör:  Fredrik Martinsson

Asaliljaconsultingabelia.com                                   0708-69 64 21