Välkommen till monter 103!

Fredag till och med söndag, 15–17 september.
ABB Arena Karlskrona, Arenavägen 19

Då finns vi där och svara på dina frågor om enskilt avlopp och våra minireningsverk Ecobox.
Vi bjuder på entrén till Bomässan i Karlskrona om du har ett enskilt avlopp. Kontakta oss så ordnar i en gratis inträdesbiljett. Maila till info@ecot.se