Avloppstekniker

Ett enplans, grått hus med sadeltak ligger på en gräsbevuxen gräsmatta. Huset har ett trädäck med en svart uteservering och krukväxter. I anslutning till huset finns en cirkulär Ecobox Small installation sammankopplad med en liten grusgång. Träden syns i bakgrunden.

Står du inför valet av avloppsteknik? Då ska du se till att läsa denna sida först.

Ute på marknaden finns en uppsjö tekniska lösningar för enskilda avlopp, såsom minireningsverktrekammarbrunninfiltrationmarkbädd och septitank. Därför gäller det att göra sin hemläxa noggrant innan man bestämmer sig för en specifik avloppsteknik. Viktiga faktorer som måste tas i beaktskap är reningsresultat, livslängd, driftsäkerhet och ekonomi. Dessutom bör du stämma av med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor för att få klarhet i vilka avloppstekniker som godkända just där du bor. Sannolikheten är stor att våra reningsverk finns med på listan då våra produkter uppfyller Naturvårdsverkets strängaste funktionskrav. Myndighetens riktlinjer gäller i hela Sverige.

Bra att tänka på innan man väljer reningsteknik

1. Diskutera gärna fastighetens markförutsättningar med en specialist på avloppsteknik, eftersom marken bestämmer vilken avloppsanläggning du kan välja.
2. När du hittat ett par intressanta alternativ bör du kontrollera om teknikernas funktion uppfyller kommunens krav för att göra ett första urval.
3. Tänk långsiktigt och miljösmart. Se därför till att satsa på en avloppteknik med lång livslängd som överträffar gällande funktionskrav.
4. Satsa på en avloppsreningsteknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer.
5. Om du vill jämföra driftskostnader för olika system kan du räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att slå ut inköpspriset med anläggningens beräknade livslängd.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring reningstekniker för enskilda avlopp. Vi har god kunskap om olika tekniker. Du når oss via info@ecot.se eller telefon: 0927 – 775 75