Avloppsbrunn

En avloppsbrunn är känslig för vad man spolar ner i den. Eftersom den innehåller slam som töms av en slambil för att tas om hand i kommunens reningssystem, är det viktigt att slammet är så rent som möjligt. Ett exempel är miljöfarliga ämnen som spolas ned i avloppsbrunnen. Dessa blir kvar i slammet som tar med sig gifter vidare.

En problem för den enskilda fastighetsägaren är när det stopp i avloppet. Det beror ofta på att skräp spolas ned i avloppet. Sådant som tamponger, tops, plåster och kondomer är välkända orsaker till att det blir stopp. Dessa saker blir kvar i avloppsbrunnen och slammet blir förorenat. Det enklaste är givetvis att undvika att slänga sånt i avloppet och använda soppåsen istället.